Wetenschappelijk onderzoek (2006-2007)

1) De studenten maken een beperkte literatuurstudie.Zij werken hieraan in kleine groepjes (3 a 4 studenten) Zij kiezen zelf een onderwerp of een domein, dat wel relevant moet zijn voor hun afstudeerrichting.Iedere student leest en analyseert enkele artikels en bespreekt dit ook voor zijn medestudenten. Dit werk wordt gebundeld en ingeleverd.Op het examen wordt verwacht dat iedere student van de goep, het volledig werk beheerst. 2) Engels voor verpleegkundigen. Door middel van een begeleide zelfstudie maken de studenten zich basisbegrippen rond verpleegkunde en de gezonheidszorg eigen. Deel 2

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.
 • C18 Medestudenten coachen.
Toelichting:
.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

-A. de Jongh, H. Vandenbroele, A.vander Arend, K. Cox, M. Glorieux, S. van der Lyke, et al.(2003). Inleiding wetenschappelijk onderzoek voor het gezondheidsonderwijs (Tweede herziene druk). Maarsen: Elsevier gezondheidszorg. -Ank van de Wiel. (2002). Engels voor verpleegkundigen (Tweede herziene druk). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. -Katholieke Hogeschool Kempen. (2006) KHKempen stijlwijzer. Richtlijnen voor het maken van schriftelijke werkstukken. Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • open boek

B. Omschrijving

OA:
07283010
Code:
07283010
Vakcoördinator:
Rob Jordens
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands