Kwaliteitszorg/projectmanagement (2006-2007)

Gedurende de cursus wordt vertrokken van de definitie van kwaliteit en worden verschillende standpunten over kwaliteit vergeleken. In het licht van deze definitie worden dan de verschillende topics in een logische volgorde behandeld. In het eerste deel wordt dieper ingegaan op de Europese en de nationale wetgeving inzake voedselveiligheid. Daarna wordt het verschil tussen de begrippen kwaliteitscontrole, kwaliteitszorg en kwaliteitszorgsystemen behandeld. Er wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste kwaliteitszorgsystemen in chronologische volgorde (HACCP, ISO, BRC, Eurep-gap, IKKB ...). Hierbij wordt de nadruk gelegd op de reden van ontstaan, de structuur en de samenhang en verschillen met andere systemen. Aansluitend worden enkele lessen gegeven rond projectmanagement. Dit onderdeel wordt ook in logische volgorde behandeld. Eerst het opstarten van een project (procrastinatie en uitstelgedrag), time-management en tenslotte projectplanning.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB5 - Kwaliteitszorgsystemen kunnen hanteren en/of realiseren - Binnen de werkeenheid kan men werken met bestaande kwaliteitszorgsystemen of meehelpen ze te implementeren.
 • AB-DZ-EC1: Controle op en behoud van een gezonde en veilige werkomgeving - 1A Behoud en controle van een gezonde en veilige werkomgeving - 1B Het gebruik van standaardprocedure m.b.t. de gezondheid en veiligheid van de medewerkers.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03292460
Code:
03292460
Vakcoördinator:
Guy Van Daele
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands