Sociale gezondheidszorg (2006-2007)

SOA/AIDS Kankerpreventie Preventie van infectieziekten Visie en beleid in de preventieve gezondheidszorg. Verschillende gebieden in de preventieve gezondheidszorg. Profiel van de sociaal verpleegkundige in de preventieve en de sociale sector met belichting van de coördinerende en multidisciplinaire functie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
Toelichting:
Studenten kunnen aan de hand van een casus interventies ter preventie plannen. Studenten kunnen cliënten inlichten over de mogelijke vaccinaties en hen hiervoor motiveren. Studenten kunnen aan cliënten voorlichting en advies geven omtrent de mogelijkheden om kanker te voorkomen of tijdig op te sporen. Studenten kunnen aan cliënten voorlichting en advies geven omtrent de mogelijkheden om SOA te voorkomen of tijdig op te sporen. Past de gebieden van preventie toe. Gebruikt de sociale kaart. Bepaalt, uitgaande van casussen, sociale diagnostiek en zet deze diagnoses in PES-structuur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Anatomie en fysiologie 1 verpleegkunde Tendensen binnen de gezondheidszorg, diagnostiek. Door middel van stages: eerste contact met bejaardensector, ziekenhuissector en gehandicaptensector

A. Type

 • cursus
 • handboek

B. Verplichte leermiddelen

Deschamps, A. 2002, HIV en AIDS, handleiding voor gezondheidswerkers, Leuven, UP, Van Miert Monique, 2006, Sociale gezondheidszorg - deel 1. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout, 132p. Oris Chris, cursus Sociale gezondheidszorg - deel 2 Sociale kaart in boekvorm. Mostinckx, J. e.a. (2005). Wegwijzer voor de sociale sector. Kluwer OCMW zakboekjes Internet

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • individuele taak

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
09287060
Code:
09287060
Vakcoördinator:
Monique Van Miert
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands