RZL (2006-2007)

Elementen uit filosofie, psychologie, theologie, antropologie, sociologie, geschiedkunde.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

A. Type

  • audiovisueel materiaal
  • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
05210572
Code:
05210572
Vakcoördinator:
Bart Paepen
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands