Voorraadbeheer (2006-2007)

 • Voorraadbeheer (voorraden: soort en functie, voorraadkosten, beslissingen in voorraadbeheer, voorraadpunten, bestelmethoden)
 • Deterministische voorraadmodellen (vaste lotgrootte, gevoeligheid, hoeveelheidskortingen, meerdere producten, productiemodel, vast bestelinterval)
 • Stochastische voorraadmodellen (recupereerbare verkoop, verloren verkoop)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Het inkoopproces managen, rekening houdend met parameters als productlevenscyclus, prognose, planning, leveranciersevaluatie, leveringssnelheid, taal van de leverancier.
 • C03 Het productieproces managen, rekening houdend met parameters als orderspecificatie, prognose, productie- en distributieplanning, beschikbare capaciteit, productielay-out, leveringssnelheid, materiaalbehandeling, stockbeheer.
 • C04 Het magazijnproces managen, rekening houdend met parameters als productspecificatie, in-, op- en uitslagstrategieën, conditioneringseisen, voorraadprognose, opslag- en handlingcapaciteit, opslag-technische beperkingen, productidentificatiesystemen.
 • C05 Het distributieproces managen, rekening houdend met parameters als orderspecificatie, leveringsvoorwaarde, prognose, productie-, distributie- en transportplanning, verpakkings- en transporteis, vervoersmodi en hun specifieke capaciteiten.
 • C06 Kan de documentenstroom van alle soorten distributie managen.
 • C08 Kan de kost en outsourcing van de integrale logistieke keten beheersen.
 • C12 Managementvaardigheden beheersen waarmee problemen van strategische en tactische aard kunnen aangepakt worden.
 • C13 Bezit de noodzakelijke technische kennis van een integrale logistieke keten.
Toelichting:
De Bachelor in de Logistiek is in staat om op adequate wijze: - verschillende typen vooraden in de logistieke keten in kaart brengen, analyseren en optimaliseren - bepalen en beheersen van de voorraden, voorraadkosten, bestelhoeveelheid, bestelpunt en veiligheidsvoorraad en hun invloed op de rest van de logistieke keten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Introductie in Logistiek

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

 • Raf Meylaers, Voorraadbeheer, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen
 • Presentaties op Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05210543
Code:
05210543
Vakcoördinator:
Raf Meylaers
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands