Vennootschapsboekhouden (2006-2007)

De cursus stelt je in staat om een algemene boekhouding van een vennootschap te voeren. Centraal staan de specifieke boekingen eigen aan vennootschappen. Je leert niet alleen om de boekingen op een boekhoudtechnisch correcte manier uit te voeren, maar ook de informatie uit de boekhouding juist te interpreteren en er de juiste conclusies aan te koppelen. Financieringsmiddelen op lange termijn -Kapitaal -Uitgiftepremies -Herwaarderingsmeerwaarden -Reserves -Kapitaalsubsidies -Voorzieningen voor risico's en kosten

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
- Studenten kunnen handelstransacties analyseren op het vlak van de BTW - Studenten kunnen de maatstaf van heffing berekenen en de heffingsvoet opzoeken - Studenten kunnen de vrijstellingen inzake BTW opzoeken en toepassen - Studenten kunnen een BTW-aangifte invullen - Studenten kunnen de bijzondere regelingen inzake BTW toepassen - Studenten kunnen de verplichtingen die de BTW-wetgevingen oplegt, naleven - Studenten kunnen de BTW-reglementering opzoeken en opvolgen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist.

A. Type

 • handboek

B. Verplichte leermiddelen

DE LEMBRE, E. Handboek boekhouden, Deurne, Wolters - Plantyn.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02241300
Code:
02241300
Vakcoördinator:
Christine Lieckens
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands