Informatie- en communicatietechnieken (2006-2007)

 • ICT en het bevorderen van een actief, authentiek, werkelijkheidsgericht, samenwerkend leren
 • Websites die erg nuttig kunnen zijn voor een leerkracht.
 • Organisatiemodellen om met ICT in een klassituatie te werken.
 • Software om zelfcorrigerende oefeningen te maken.
 • Een aantal concrete voorbeelden van leeravonturen via ICT.
 • Richtlijnen om op een veilige en wettelijke manier met de computer te werken.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C07 Lid van schoolteam.
Toelichting:
Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen kun je
 • een visie over zinvol ICT-gebruik in de klas en ICT-integratie in de school concretiseren in activiteiten
 • een doelgericht keuze maken uit verschillende kla- en werkmodellen, aangepast aan je situatie
 • verschillende ICT-hulpmiddelen gebruiken om de computer zinvol in de klas te integeren
 • de geziene vaardigheden op een ge├»ntegreerde manier toepassen om de leerlingen een leeravontuur aan te bieden
Als lid van een schoolteam
 • ken je de regels in verband met privacy en copyright
 • kan je een aantal maatregelen treffen om de leerlingen veilig met de computer te laten werken
Als innovator
 • probeer je via samenwerking met de stagementor ICT verder ingang te doen vinden in de school

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De leerstof en vaardigheden van de ICT-cursus in het eerste en tweede jaar worden als voorkennis verondersteld. Je past de geleerde ICT-vaardigheden (tekstverwerking, html, presentatie, rekenblad, Hotpotatoes) op een geïntegreerde manier toe om een boeiend leeravontuur voor leerlingn te ontwerpen.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

 • Cursustekst: ICT met leerlingen
 • Ondersteunend materiaal op Toledo.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • stage
 • elektronisch leerplatform
 • Andere: coaching, demonstratie

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

 • permanente evaluatie 100%
 • derde examenperiode: taak
OA:
11261500
Code:
11261500
Vakcoördinator:
Marc Keersmaekers
Semester:
1+2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands