Opvoedkundige Wetenschappen (2006-2007)

De cursus opvoedkundige wetenschappen – specifiek deel brengt enerzijds inzicht in de onderwijsorganisatie in Vlaanderen én anderzijds inzicht in het groei- en ontwikkelingsproces van de mens. Het eerste onderdeel behandelt het onderwijsbeleid op meso- en macroniveau. Het tweede deel gaat verder in op de organisatie van het Vlaamse onderwijs. In de tweede cursus staat de ontwikkeling van de mens centraal. In drie onderdelen behandelt de ontwikkelingspsychologie de groei van baby tot bejaarde op cognitief, psychomotorisch en dynamisch-affectief vlak.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen de onderwijsorganisatie in Vlaanderen schetsen.De studenten verwerven inzicht in het groei- en ontwikkelingsproces van de mens.De studenten ontwikkelen een eigen opvoedingsstijl- en visie.De cursus opvoedkundige wetenschappen – algemeen deel voldoet aan volgende basiscompetenties (cfr. basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs groep 1 (maart 1998): - de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen- de leraar als opvoeder- de leraar als innovator – onderzoeker- de leraar als lid van een schoolteam- de leraar als partner van externen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen:- er is geen specifieke voorkennis vereist.Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd:- er is geen specifieke voorkennis vereist.Studenten bezitten volgende competenties: - er is geen specifieke voorkennis vereist.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- Peeters Inge, Van de Plas Ilse en Vanreusel Hilde, 2004. Onderwijsorganisatie. Niet-gepubliceerde cursus. KHKempen, Turnhout, 50p.- Peeters Inge, Van de Plas Ilse en Vanreusel Hilde, 2004. Ontwikkelingspsychologie. Niet-gepubliceerde cursus. KHKempen, Turnhout, 110 p.- Elementaire didactische werken (boeken, tijdschriften, video’s, websites, organisaties, …)- Eigen nota’s van studenten

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10251060
Code:
10251060
Vakcoördinator:
Inge Peeters
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands