fytotechnie pract (2006-2007)

Proefoogst: de studenten bepalen op basis van een proefoogst op een statistisch verantwoorde wijze de opbrengs van een perceel in droge stof, VEM, DVE (gras, maïs), suikergehalte (suikerbieten), zetmeelgehalte (aardappelen). Proefveldbezoeken op de campus, op het Landbouwcentrum voor voedergewassen, en elders.

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
  • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C06 Een diagnose kunnen stellen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Plantenfysiologie Plantensystematiek Algemene fytotechnie

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus "Grasland" Cursus "Maïsteelt", Prof. M. Geypens (KULeuven, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen) Aanvulling met actualiteiten maïsteelt Brochure Voedergewassen 2002 (Landbouwcentrum voor Voedergewassen) Productie- en proefvelden op de campus en elders Verwijzingen naar interessante websites Literatuur MARTIN, LEONARD, STAMP, Principles of Field Crop Production, Third Edition, Prentice Hall, 1989, [ISBN 0-02-376720-0] SINCLAIR T.R., GARDNER F.P., Priciples of Ecologyin Plant Production, CAB International, 1998, [ISBN 0-85199-220-X]

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03202371
Code:
03202371
Vakcoördinator:
Wim Van Malcot
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands