Seminarie (2006-2007)

De studenten gaan zelf op zoek naar belangrijke actuele topics op het gebied van trademarketing en kanaalmanagement : - tendens tot concentratie van het aantal marktspelers - opkomst van nieuwe distributievormen en concepten - strijd tussen enseignes en de merkfabrikanten - leveren van toegevoegde waarde aan de tussenhandel door de fabrikant - push en pull strategie

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
-

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • discussieseminarie
 • groepswerk

B. Omschrijving

.

A. Types

 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • projectwerk

B. Omschrijving

OA:
08270450
Code:
08270450
Vakcoördinator:
Ben Haest
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands