Java 2 (2006-2007)

 • Animatie en threads
 • Abstracte klassen en interfaces
 • Event handling
 • Meer over componenten
 • Applicaties
 • Exception handling
 • Bestanden
 • Packages en jar-bestanden
 • Swing

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
 • De bachelor in elektronica-ICT kan gevorderde object-georiënteerde programmeertechnieken (van Java) gebruiken. Hij beheerst abstracte klassen, interfaces en exception handling en kan deze concepten ook toepassen in concrete Java-toepassingen.
 • De bachelor in elektronica-ICT kan een geanimeerde Java-applet ontwerpen. Hij beheerst de werking van threads en kan dit concept ook toepassen in concrete Java-applets.
 • De bachelor in elektronica-ICT kan alle AWT componenten gebruiken en eventuele bijhorende gebeurtenissen implementeren.
 • De bachelor in elektronica-ICT kan, naast applets, ook applicaties opstellen en ontwerpen.
 • De bachelor in elektronica-ICT kan bestanden gebruiken (lezen uit bestanden en schrijven naar bestanden) in Java.
 • De bachelor in elektronica-ICT kan een eenvoudige gebruikersinterface (GUI) opstellen met behulp van Swing.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Java 1 Studenten bezitten de volgende competenties - zie Java 1

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

 • Laan Gertjan (2002). En dan is er ... Java. Academic Service, Schoonhoven.
 • Janssen Jan (2005). Presentaties, voorbeelden en opgaven. Niet gepubliceerd, KHKempen, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
05210573
Code:
05210573
Vakcoördinator:
Jan Janssen
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands