Tuinbouwtechnieken groenten - TLO (2006-2007)

Kennis van materialen, specifiek in de kassenbouw gebruikt. Ontwikkeling in de kassenbouw Belang van de verschillende onderdelen van de serre en de normalisatie Specifieke installaties in de serre: scherminstallaties, gewasdraden, tafels, tabletten, betonvloeren Plastiekserres Centrale warmwaterverwarming: opbouw, onderdelen Warmtetransport uit de serre, vermogen van de verwarmingsbuizen, ketels, expansievat, pomp, - bijzondere verwarmingssystemen, brandstoffen, branders, toebehoren aan ketelhuis Andere vormen van verwarming Totale energiegroepen Leren omgaan met en een beschrijvende opbouw geven van technische apparaten zoals: - motorrugnevelaar, rugspuit en veiligheidsmaskers, spuitmachines, spitmachine, perspottenmachine, frees, foginstallatie, sorteermachine

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De student moet kennis verwerven van de gebruikte materialen en de evolutie in de kassenbouw kunnen weergeven. Daarnaast zijn specifieke klimaatsinstallaties niet vreemd voor hen. De verschillende onderdelen van een centrale warmwaterverwarming kennen en de functie ervan kunnen uitleggen. Warmteverliezen van een serre kunnen berekenen en aan de hand hiervan het vermogen van de verwarmingsbuizen en de ketel bepalen. Studenten kunnen werken met en kennen de opbouw van een aantal technische apparaten op het tuinbouwbedrijf. Studenten begrijpen de aanwezige automatisatie op het schooltuinbouwbedrijf.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • groepswerk
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03292262
Code:
03292262
Vakcoördinator:
Kristof Van Campfort
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands