Beleid Gezondheidszorg 2 (2006-2007)

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

B. Omschrijving

OA:
08280141
Code:
08280141
Vakcoördinator:
Frans Geudens
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands