Onderwijsbevoegdheid Godsdienst (2006-2007)

- Overzicht van de geografische -, maatschappelijke -, religieuze en historische context van de wereld ven het OT - De verschillende litteraire genres - Historische-kritische uitleg van de belangrijkste teksten van het OT

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- Studenten begrijpen de teksten van het Oude Testament vanuit een historisch-kritische lezing - Studenten kunnen de teksten van het Oude Testament actualiseren - Studenten kunnen de leerplannen van de eerste graad op een didactisch verantwoorde wijze uitwerken

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen:- gebruik bijbel Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd:- geen Studenten bezitten de volgende competenties:- geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Stroobants Ludo, 2004. De boodschap van het Oude Testament. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Campus HI Heilig Graf - Turnhout, p. Jeugdbijbel van Olav Van Outryve Aangeduide werken (fragmenten) in de cursus en via Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
10254080
Code:
10254080
Vakcoördinator:
Ludo Stroobants
Semester:
1+2
Studiepunten:
8
Onderwijstaal:
Nederlands