Wiskunde (2006-2007)

Inhoudelijk wordt in het tweede jaar vooral gewerkt rond: breuken en decimale getallen, rekenen met rationale getallen, verhoudingen, procenten en de didactiek bij deze onderwerpen, modellen, probleemoplossende vaardigheden en de didactiek van het vraagstukkenonderwijs. Ook in het tweede jaar wordt aandacht besteed aan betekenisvolle situaties voor de leerlingen, die een vertrekpunt vormen in het realistisch rekenen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
-Studenten kunnen, als inhoudelijk expert, de inhouden van de lagere school inzichtelijk beheersen. Op het einde van het tweede jaar kunnen de studenten een bewijs geven van kennis en inzicht in de volledige leerstof van het lager onderwijs, met uitzondering van het aanvankelijk rekenen uit het eerste leerjaar van het lager onderwijs. -Studenten kunnen, als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen, over voldoende achtergrondkennis rond deze leerinhouden beschikken en kunnen deze leerinhouden didactisch vertalen naar de basisschool. Ze moeten in staat zijn om elk onderwerp (met uitzondering van het aanvankelijk rekenen uit het eerste leerjaar van het lager onderwijs) van de lagere school op gebied van wiskunde te geven, rekening houdend met de didactische uitgangspunten van het leerplan en de concrete didactiek van het onderwerp.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: - Czekaj R., 2004, Wiskunde 1 ILLO, Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel. Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: - wiskunde 1 illo Studenten bezitten de volgende competenties: - de inzichten en vaardigheden op het niveau van het eind van het eerste jaar illo.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- Czekaj R., Sebrechts D.,2004, Wiskunde 2 ILLO, Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel. - Sebrechts D., 2004, Wiskunde Modellen, Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel. - Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs, 1998, Wiskunde leerplan,CRKLKO. - Dewinne P., Friant L., 1995, Wiskundig lexicon, Standaard uitgeverij Antwerpen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10250230
Code:
10250230
Vakcoördinator:
Sabine Vranckx
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands