Elektrische machines lab (2006-2007)

- TL-lamp - Meettoestellen - Serieresonantie en contactoren - Wattmeters : 1- en 3-fasig - Metingen op 3-F-net : symmetrisch en asymmetrisch - Meten van overgangsverschijnselen - Metingen op transformatoren : nullast- en kortsluitproef, klokgetal, stroomtransfo's - Motoren : 3-f-ASM en 1-f-ASM , ster-driehoekschakeling - Metingen op DC-machines - Uitwendige karakteristiek thermische veiligheid

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C03 Elektromechanische beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C09 Zelfstandig elektromechanische systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektromechanische systemen in bedrijf stellen.
Toelichting:
- De bachelor in de elektromechanica optie elektromechanica/onderhoud/klimatisatie/proces kan begrippen - aangebracht in theorie elektriciteit - verwerken en aantonen bij verschillende labo-opgaven. - De bachelor in de elektromechanica optie elektromechanica/onderhoud/klimatisatie/proces kan problemen analyseren en oplossingen voorstellen op het domein van de elektrische schakeltechniek. - De bachelor in de elektromechanica optie elektromechanica/onderhoud/klimatisatie/proces kan meetresultaten verwerken en interpreteren om teneinde correcte en objectieve resultaten te bekomen. - De bachelor in de elektromechanica optie elektromechanica/onderhoud/klimatisatie/proces kan defecten opsporen in elektrotechnische installaties dmv metingen. - De bachelor in de elektromechanica optie elektromechanica/onderhoud/klimatisatie/proces kan de conformiteit controleren van de uitgevoerde installaties of proefopstellingen door de beschikbare documentatie te raadplegen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

- De student heeft volgende cursussen doorgenomen :

 • Elektriciteit, Bachelor :1ste jaar elektromechanica/elektrotechniek
 • Labo elektriciteit, Bachelor :1ste jaar elektromechanica/elektrotechniek
- De student kan zijn grondige voorkennis van DC-, AC- en eenfasige circuitanalyse, magnetische- en elektromagnetische velden en krachtwerking toepassen. - Vlot kunnen werken met complexe getallen en goniometrie., wiskundige vergelijkingen kunnen omzetten in grafieken en omgekeerd. - De student kan vlot werken met elektrische en elektronische meetinstrumenten en bezit basisvaardigheden om elektrische circuits op te bouwen.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

- H. Baelus, L. Dillen, Laboratorium Elektriciteit 2 EM+2ET, Niet gepubliceerde cursus, Geel, 69p - Leo Dillen, 2006, 3-f-spanningen en stromen, Niet gepubliceerde cursus, Geel, 90p. - Eric Mondelaers en Leo Dillen, Transformatoren, Niet gepubliceerde cursus, Geel, 86p. - Eric Mondelaers en Leo Dillen, Asynchrone motoren, Niet gepubliceerde cursus, Geel, 90p. - Eric Mondelaers en Leo Dillen, Gelijkstroommachines, Niet gepubliceerde cursus, Geel, 66p. - Eigen nota's en werkschrift - Handleiding van diverse meetapparatuur - Datagegevens fabrikanten via website's - Databanken 'labo elektriciteit' - Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
05210370
Code:
05210370
Vakcoördinator:
Leo Dillen
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands