Sociale zekerheid (2006-2007)

Hoofdstuk 1: Ziekte -en Invaliditeitsverzekering. Hoofdstuk 2: Arbeidsongevallen en Beroepsziekten Hoofdstuk 3: De Vlaamse Zorgverzekering. Hoofdstuk 4: Tegemoetkoming bij mindervaliden (zoals federaal als Vlaams) Hoofdstuk 5: Specifieke tegemoetkomingen van het RIZIV. - de ziekenhuisfactuur - tegemoetkoming in residentiële ouderenzorg - tegemoetkoming in residentiële zorg voor gehandicapten. Hoofdstuk 6: Aanvullende (hospitalisatie)verzekeringen.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben
Toelichting:
De sociale wetgeving verandert voortdurend. De student moet niet enkel op de hoogte zijn van de huidige wetgeving. Hij moet ook in staat zijn de verandering op te volgen.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk
Toelichting:
De sociale zekerheid kan enkel in stand gehouden worden wanneer men hiermee op een sociaal correcte manier mee omgaat.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
Na het volgen van deze cursus wordt verwacht dat je in staat bent correcte informatie te geven aan cliënten en diensten. Dit betekent dat jij de voornaamste reglementering kennen en concreet kan toepassen.wat betreft: - tussenkomsten in ziekte - en behandelingkosten - in geval van gewone ziekte -en invaliditeitsverzekering - in geval van beroepsziekten of arbeidsongevallen - de tussenkomst van Vlaamse Zorgverzekering - federale en Vlaamse tegemoetkomingen aan gehandicapte personen - de ziekenhuisfactuur - RIZIV-tussenkomst in ROB's en RVT's - RIZIV-tussenkomst in residentiële diensten voor gehandicapten - tegemoetkoming in kader van aanvullende verzekeringen. - Andere tegemoetkomingen en diensten die vanuit gemeenten georganiseerd worden

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Tijdschriften van mutualiteit waarbij men aangesloten is.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

De hoorcolleges beginnen telkens met het overlopen van de actualiteiten van de voorbije week. Veranderingen worden opgenomen in de cursus

A. Types

 • schriftelijk examen
 • individuele taak
 • presentatie

B. Omschrijving

De individuele taak bestaat uit het maken van een overzicht van gezondheidsvoorzieningen in de eigen gemeente. Drie ervan dienen nader uitgewerkt te worden en één ervan wordt klassikaal voorgesteld. klassikaal, monitoraat
OA:
08273070
Code:
08273070
Vakcoördinator:
Frans Geudens
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands