Web- en databaseapplicaties (2006-2007)

 • Via kladblok webpagina's maken met valide XHTML en opmaken met valide CSS
 • Statische webpagina's maken in Dreamweaver 8. De taalelementen die in XHTML bestudeerd werden en de opmaaktechnieken uit CSS die in kladblok geprogrammeerd werden, worden nu via Dreamweaver gebruikt in een website. Deze kennis XHTML en CSS wordt uitgebreid met Dreamweavertechnieken om eenvoudige Javascript-code in de vorm van behaviors aan te brengen in een site
 • Flashanimaties maken voor websites in Flash 8. De frame-by-frame animatie, het maken van shape tweens en motion tweens en het werken met time line-effecten komen hierbij aan bod
 • Inleiding in het werken met Photoshop CS 2.0 om zelf beeldmateriaal voor websites te maken

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Gegevens behandelen.
 • C02 Analyseren.
 • C03 Oplossingen uitwerken.
 • C04 Beheren.
 • C05 Projectmatig werken.
 • C06 Communiceren.
 • C07 Eigen gedrag aanpassen.
 • C08 Kwaliteitsvol handelen.
Toelichting:
De studenten kunnen analyseren. De studenten kunnen oplossingen uitwerken. De studenten kunnen projectmatig werken. De studenten kunnen vlot communiceren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen voorkennis vereist

A. Type

 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • praktische proef
 • aan de computer
 • projectwerk
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02240680
Code:
02240680
Vakcoördinator:
Ann Hannes
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands