Trainingsleer (2006-2007)

- Het Eurofit concept als bruikbaar meetinstrument voor lichaamsmetingen (fysiek), sportparticipatie (gedrag), en niveau van fitheid (motoriek) op onderwijsniveau - Algemene begrippen van de trainingsleer die relevant zijn voor onderwijs en voor sportbeoefening van recreatieve sportbeoefenaars in het algemeen en jongeren in het bijzonder - Interactieve workshops rond gezondheidseducatie in de onderwijspraktijk

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: Anatomie/inspanningsfysiologie

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Frank Peeters, 2004. Overload. Bundel niet-gepubliceerde nieuwsbrieven, KHKempen, HI-Heilig Graf, Turnhout. Basis voor verantwoord trainen. Jan Vrijens. PVLO, Gent.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
10253112
Code:
10253112
Vakcoördinator:
Frank Peeters
Semester:
1
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands