Biotechnologie (2006-2007)

Toepassingen van de moleculaire biologie en recombinant DNA technieken: Fermentatietechnologie: componenten van een fermentatieproces, media voor fermentaties, steriliteit, inoculumvoorbereiding, industriële productie: batch – fed batch en continu, metabolieten, roeren , beluchten, scheiding van reactieproducten en opzuivering, economische aspecten van fermentaties voorbeelden: productie van azijnzuur. Eiwittechnologie: denaturatie, ééndimensionele polyacrylamide gelelektroforese, isoëlektrofocussing, tweedimensionele gelelektroforese, blotting en immunodetectie van eiwitten

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen zelfstandig een onderwerp rond recombinant DNA technieken uitwerken, presenteren en bediscussieren. De studenten hebben inzicht in de parameters voor de fermentatietechnologie, zoals de keuze van de entstam, de opbouw van de fermentor, de procesparameters, de media en de opwerking tot het eindprodukt. De studenten kunnen een eenvoudige fermentatie van bakkersgist uitvoeren De studenten kunnen de belangrijkste eiwittechnologieën beschrijven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Moleculaire biologie

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

niet uitgegeven cursus KHK

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • discussieseminarie
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De studenten kunnen vragen stellen tijdens de les en via e-mail. Er wordt een les voorzien om de inhoud van hun zelfstudie te evalueren alvorens dat zij dit voorbrengen.
OA:
03293070
Code:
03293070
Vakcoördinator:
Lieve Rombouts
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands