analytische chemie pract (2006-2007)

Accuraatheid en precisie Gravimetrie - Filtreerbaarheid en zuiverheid van een neerslag - Toepassingen Volumetrie - Inleiding: definitie, begrippen, titratiecurve - Neutralisatietitratie --- Titratie van eenvoudige zuren en basen --- Complexe zuur-base titraties --- Toepassingen van zuur-base titraties - Redoxtitratie --- Berekening van titratiecurven --- Redoxindicatoren --- Voorafgaandelijke oxidatie of reductie --- Standaaroplossingen bij redoxtitraties - Complexvormingtitratie --- Complexvorming en EDTA --- Berekening van titratiecurves --- Indicatoren, totale hardheid, terugtitratie, hydroxidevorming Electrochemische analysen - Principe - Potentiometrie Spectrometrische analysen - Emissie, absorptie, fluorescentie Chromatografische analysen - Definitie en begrippen - GC, HPLC, TLC

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen de theoretische basis voor gravimetrische en volumetrische berekeningen bespreken. De studenten kunnen de basisprincipes van instrumentele technieken beschrijven: elektrochemie, spectrometrie en chromatografie. De studenten kunnen de eigenschappen en toepasbaarheid van de verschillende analsyemethoden kritisch beoordelen. De studenten kunnen oefeningen over deze onderwerpen oplossen. De studenten hebben een goede vaardigheid bij het opstellen en uitvoeren van de analytische methoden in het laboratorium.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Chemische stoechiometrie Beginselen van chemisch evenwicht Algemene chemie Basis elektrochemie

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Claes Johan, 2004. Analytische chemie. Niet gepubliceerde cursus, KHKempenHandleiding labo-oefeningen Uitgewerkte oefeningen en examenvragen zijn beschikbaar in het studiecentrum Literatuur (verplicht of aanbevolen) - Skoog, West en Holler (1996). Fundamentals of Analytical Chemistry, 7th edition, Saunders College Publishing. (Ook beschikbaar in de Mediatheek)

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • open boek

B. Omschrijving

OA:
03201760
Code:
03201760
Vakcoördinator:
Karel Dekoninck
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands