Module Onderwijs Anders (2006-2007)

 • Deel 1: Onderwijsvormen:
  • De pedagogische - didactische principes van methodescholen volgens R. Steiner, C.Freinet, M. Montessori, H.Parkhurst, P.Petersen ,
  • de ervaringsgerichte benadering
  • de praktische realisatie van bovenstaande onderwijsvormen.
 • Deel 2: Onderwijsondersteuning:
  • Leerstof i.v.m. diagrammen, grafieken en zakrekenmachine ... ( leerdoelen n° MR 82, MR83, MR 90 en B47 en B48).
  • Studie van handboeken en aangeboden leermiddelen Verkenning van educatieve uitgaven, software, tijdschriften ...
  • Integratie van I.C.T. in het leerproces ( exemplarisch in W.O.)
  • Functie en aanpak van schoolwerkplan W.O. binnen het hele schoolwerkplan W.O. .

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C08 Partner van externen.
 • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.
Toelichting:
Deel 1: Onderwijsvormen:
 • De leraar als inhoudelijk expert:
  • Vaardigheid3.3 : Je kan je eigen vormingsaanbod situeren in het geheel van de verschillende onderijsmethoden.
 • De leraar als innovator - de leraar als onderzoeker:
  • vaardigheid 5.1 : Je kan relevante informatiebronnen met betrekking tot ontwikkelingen over onderwijs en samenleving aanwenden.
  • Vaardigheid 5.3: Je kan je eigen functioneren bevragen en bijsturen.
 • De leraar als partner van externen:
  • vaardigheid 8.1 : Je kan contacten leggen , communiceren en samenwerken met externe instanties die onderwijsbetrokken initiatieven aanbieden.
 • De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap:
  • Vaardigheid 9.1: Je kan deelnemen aan het maatschappelijk debat over de pedagogische en didactische principes van verschillende ontwikkelingen in onderwijs.
  • Vaardigheid 9.2: Je kan dialogeren over het beroep van de leraar en de plaats ervan in de samenleving.
Deel 2: Onderwijsondersteuning:
 • De leraar als begeleider van leer - en ontwikkelingsprocessen:
  • Vaardigheid 1.3 Je kan software en handboeken op een kritische wijze analyseren aan de hand van een aantal didactische en inhoudelijke voorwaarden i.f.v. de beoogde leerdoelen.
  • Vaardigheid 1.5 Je kan aangepaste werkvormen kiezen en ze afstemmen op de doelstellingen.
 • De leraar als inhoudelijk expert:
  • Vaardigheid 3.1 Je bevordert je eigen deskundigheid op inhoudelijk terrein. De leraar als innovator

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je bent reeds vertrouwd met de werking van de lagere school in Vorselaar en je hebt al enige praktijkervaring opgedaan..

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

1. Onderwijsvormen:
 • videomateriaal
 • artikels uit kranten, tijdschriften
 • internet
 • getuigenissen van ervaringsdeskundigen
2. Onderwijsondersteuning:
 • handboeken
 • leerplannen ICT
 • materiaal gastsprekers
 • onuitgegeven cursus lector

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

1. Onderwijsvormen:
 • Permanente evaluatie (aanwezigheid/actieve deelname)
 • Individuele reflectietaak
 • Presentatie werkbezoek (groepswerk)
2. Onderwijsondersteuning
 • Permanente evaluatie (aanwezigheid/actieve deelname)
 • Taken
 • schriftelijk examen (grafieken en zakrekenmachine)
OA:
11261410
Code:
11261410
Vakcoördinator:
Lore Staes
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands