Bewegingsvaardigheden (2006-2007)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit twee delen: 1. Watergewenning bij kleuters Je krijgt achtergrondinformatie over hoe je bij kleuters watergewenning kan ontwikkelen en bekwaam je in de didactische vaardigheden. 2. Bewegings- en dansexpressie bestaat uit : * Het vertalen van een bewegingsidee in dans. * Vertrekkende vanuit een verhaalelement of een materiaal tot een interessant dansgeheel komen. * Gebruik van muziek voor dans; vertrekkende vanuit de structuur of de sfeer van de muziek. * Hoe dansmateriaal vanuit de kleuters laten komen en gebruiken, eventueel verwerken in een vaste dans.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
Toelichting:
Verwerven en verwerken van informatie Creativiteit Samenwerken Communicatie Kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
Toelichting:
Je werkt aan de volgende specifieke competenties 1Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen: * kan je de kleuters stimuleren tot creatief gedrag * kan je de beginsituatie van de kleuter inschatten bij watergewenning en dansen. * kan je de juiste impulsen geven om de ontwikkeling van de kleuters te stimuleren bij watergewenning, bewegingsexpressie en dans. 2.Als opvoeder: * kan je je expressiemogelijkheden tot een veelzijdige communicatie met kleuters . * kan je eigen inspiratiebron gebruiken in de klaspraktijk om verwondering en verbeelding bij kleuters op te wekken. * kan je het accent leggen op veiligheid en grenzen durven stellen. 3.Als inhoudelijk expert: Voor watergewenning: * ken je de didactische- methodische inzichten om watergewenning bij kleuters te ontwikkelen . * kun je de verworven kennis toepassen in ervaringssituaties bij kleuters. Voor bewegingsexpressie en dans * kan je dansvertalingen maken vanuit een thema in de klaspraktijk dat relevant is voor de kleuterklaspraktijk. * groei je verder in het integreren van je verworven expressievaardigheden in de kleuterklaspraktijk. * ontwikkel je methodische- didactische inzichten om kleuters aan te zetten tot dans en beweging. 4.Als ogranisator: Voor watergewenning * kun je veilige en stimulerende ervaringssituaties opbouwen en organiseren in het zwembad. Voor bewegingsexpressie en dans * kun je de ervaringssituaties plannen binnen een evenwichtig opgebouwd dag- en weekschema.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Cursus docent
 • watergewenning
 • dansen met kleuters

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • Andere: watergewenning: stagelessen met kleuters

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

* Taak watergewenning * Taak dansen en bewegingsexpressie Tijdens de monitoraten kunnen de studenten de stagelessen in houdelijk bespreken.
OA:
11260721
Code:
11260721
Vakcoördinator:
Eddy Lodeweyckx
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands