Praktijk dieetbereiding (2006-2007)

In dieetbereiding wordt de basiskennis verworven tijdens de lessen praktijk voedselbereiding / keukentechnologie verder uitgediept. De studenten leren de diëten, besproken tijdens de lessen dieetleer, toepassen in de praktijk : gewone menu's worden aangepast aan een bepaald dieet en nieuwe recepten passend in een bepaald dieet worden opgesteld. De studenten worden hierbij ook gestimuleerd om de bereide maaltijden steeds kritisch te beoordelen. Ook dieetproducten komen aan bod, de studenten leren ermee werken en ze kritisch beoordelen.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De voedings- en dieetkundige kan een gepast voedings- en dieetadvies opstellen om de gezondheid te behouden en bevorderen.
 • C04 De voedings- en dieetkundige is in staat om in alle fasen van toegepast wetenschappelijk onderzoek in verband met voeding mee te werken.
 • C06 De voedings -en dieetkundige communiceert correcte wetenschappelijke informatie, ideeën en oplossingen m.b.t. voeding naar alle belanghebbenden (informatieverstrekker).
 • C07 De voedings- en dieetkundige draagt mee verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en het beheer van de voedselverstrekking.
Toelichting:
De studenten zijn in staat gewone menu's aan te passen aan een bepaald dieet en kunnen zelf recepten samenstellen. De studenten kunnen de bekomen maaltijd kritisch evalueren. De studenten kunnen werken met dieetpreparaten en ze kritisch beoordelen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Voedselbereiding en keukentechnologie 1e jaar Toegepaste dieetleer 2 e jaar

A. Type

 • cursus
 • Andere: productinformatie

B. Verplichte leermiddelen

Boeckx, H. (2006). Dieetbereiding. Onuitgegeven cursus voor het tweede jaar voedings- en dieetkunde, KHKempen, Departement gezondheidszorg & chemie, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • paper/werkstuk
 • praktische proef

B. Omschrijving

Tijdens het academiejaar worden de studenten permanent beoordeeld op het werk tijdens de labo's , en aan de hand van verschillende opdrachten. Het examen bestaat uit het schriftelijk aanpassen van een menu aan verschillende diëten met aansluitend een praktisch deel.
OA:
06021610
Code:
06021610
Vakcoördinator:
Hilde Boeckx
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands