Douane & Accijnzen (2006-2007)

De cursus behandelt volgende onderwerpen: - Europese interne markt - Goederenverkeer tussen de EU en derde landen - Communautair douanewetboek - Preferentiële overeenkomsten - Gemeenschappelijk douanetarief en de tariefindeling van de goederen - Rechten bij invoer: invoerrechten, anti-dumpingrechten en compenserende rechten, agrarische elementen, tariefcontingenten, schorsingen, - Douanewaarde - Oorsprong van goederen - In het vrije verkeer brengen en in verbruik stellen van goederen - Economische douaneregelingen (basisbeginselen): douane-entrepots, actieve veredeling en passieve veredeling - Uitvoer - Bespreking van de verschillende accijnsproducten met hun specifieke kenmerken

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
Toelichting:
Douane en accijnzen - Studenten kunnen de heffingsvoet inzake invoerrecht opzoeken in het douanetarief - Studenten kunnen tariefinstrumenten zoals tariefcontingenten en schorsingen opzoeken - Studenten kunnen een douanewaarde berekenen - Studenten kunnen de basisregels inzake preferentiële oorsprong en niet-preferentiële oorsprong toepassen - Studenten kunnen het belang en de betekenis van een EUR.1, een A.TR, een Formulier A definiëren - Studenten kunnen de basisbegingelen van de accijnsreglementering toepassen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Praktijkcursus voor notarisbedienden, bestemd voor 4e categorie (te plaatsen binnen de 6 categorieën) Initiatief van de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen Persoonlijke documentatie : aanschrijvingen van het Ministerie, fiscale jaarboeken en wetboek Verplichte en/of aanbevolen lectuur: Fiscale Kroniek in de dagbladen, Daens, W., Douane en accijnzen , 2006, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege
 • hoorcollege

B. Omschrijving

Voor D en A: hoorcolleges met oefeningen

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

Voor D en A: mondelingen proef (theorie en oefeningen) Monitoraat na afspraak
OA:
08273110
Code:
08273110
Vakcoördinator:
Tom Melis
Semester:
1
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands