Wiskunde en statistiek voor informatici (2006-2007)

Beschrijvende statistiek (frequentietabellen, grafieken, kengetallen, tijdreeksen, regressie en correlatie), kansrekening (combinatieleer , rekenregels bij kansrekening) en kansverdelingen (binomiale, poisson en normale verdeling). De inhouden zijn vooral gericht naar de bruikbaarheid binnen de bedrijfssector.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Gegevens behandelen.
  • C02 Analyseren.
  • C08 Kwaliteitsvol handelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

  • handboek
  • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Ivan CARETTE en Carine PATFOORT, 2006. Statistiek in modules, 198p Oefeningen en formularium op Toledo.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

De theorie wordt tot een miminum beperkt. De oefeningen worden individueel of in groep gemaakt. De individueel gemaakte oefeningen worden tijdens de les verbeterd. Extra-oefeningen en oplossingen zijn te vinden op Toledo.

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Het examen bestaat enkel uit oefeningen. De studenten brengen zelf een rekenmachine mee. De docent zorgt voor het formularium en de verdelingstabellen. De studenten kunnen wekelijks individueel begeleid worden tijdens het monitoraat.
OA:
02240630
Code:
02240630
Vakcoördinator:
Veerle Van Doninck
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands