Pluimveehouderij - TLO (2006-2007)

Pluimveehouderij Inleiding bedrijfspluimveehouderij Anatomie en fysiologie van pluimvee Het consumptie-ei en de eikwaliteit Voortplanting en vruchtbaarheid van pluimvee Kunstmatig broeden, het broedei, de broeierij Via opdrachten tijdens uitstappen, bedrijfsbezoeken, studiedagen en beurzen verwerven de studenten inzichten in: bedrijfsuitrusting pluimveestallen, pluimveevoeding, pluimveeziekten, pluimveemanagement Mogelijke uitstappen zijn: PDLT-eikwaliteit/hygiëne, eierverwerking-legkippenbedrijf, VIV Utrecht, Beurs-’s Hertogenbosch, pluimveedagen-Geel, broeierij, proefbedrijven, pluimveeslachterij, veevoederbedrijf.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De pluimveehouderij, de meest moderne dierlijke veredelingssector wordt in al zijn aspecten besproken zowel foktechnisch als economisch. De studenten kunnen de ketenstructuur van de pluimveesector schematisch voorstellen en het belang van de sector inschatten. De studenten kunnen technische productieresultaten berekenen en interpreteren. De studenten verwerven inzicht in de bedrijfsvoering van verschillende soorten pluimveebedrijven

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03292371
Code:
03292371
Vakcoördinator:
Tom Heylen
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands