Studietraject en portfolio (2006-2007)

Aan de hand van een aantal thema's leer je in dit vak nadenken over je opleiding en loopbaan. Je doet aan zelfsturing en ontwikkelt vaardigheden om zelf kritisch keuzes te kunnen maken in het uitstippelen van je opleiding en loopbaantraject.

A. Algemene competenties

  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

cursusmateriaal op Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • Andere: groepssessies, individuele opdrachten en gesprekke

B. Omschrijving

A. Types

B. Omschrijving

OA:
02251502
Code:
02251502
Vakcoördinator:
Christine Lieckens
Semester:
2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands