Netwerkbesturingssystemen (2006-2007)

Netwerkbesturingssystemen: - Introductie tot Windows Server 2003 - Installatie van Windows Server 2003 - Het "Domain Name System" Active Directory installeren - Active Directory beheren - Group Policy Netwerkshares - Disk Management - Terminal Services - DHCP en WINS - De Backup Utility -Virtual Private Network -De fysieke structuur van AD - Internet Information Services

A. Algemene competenties

 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 Oplossingen uitwerken.
 • C04 Beheren.
 • C05 Projectmatig werken.
 • C06 Communiceren.
 • C07 Eigen gedrag aanpassen.
 • C08 Kwaliteitsvol handelen.
Toelichting:
De student kan analyseren. De student kan oplossingen uitwerken. De student kan projectmatig werken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

TCP/IP, Windows XP, Linux

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursusmateriaal

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • open boek
 • praktische proef
 • aan de computer
 • meerkeuzevragen

B. Omschrijving

Praktische proef met open boek Schriftelijk examen met 50% multiple choise Herexamen mondeling
OA:
02242800
Code:
02242800
Vakcoördinator:
Bram Mennes
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands