Mondelinge bedrijfscommunicatie in het Frans (2006-2007)

- herhaling van basiswoordenschat - uitbreiding van (economische) woordenschat - herhaling van een aantal belangrijke hoofdstukken van de Franse grammatica - lectuur, analyse en bespreking van actuele socio-economische artikels - mondelinge oefeningen (groepsgesprekken, telefoneren...) - correctie van taalfouten die typisch zijn voor Nederlandstaligen - bekijken, beluisteren, analyseren, bespreken en synthetiseren van actuele, audio-visuele documenten

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Basis: - Studenten kunnen gesproken (algemene of economische) instructies, boodschappen of documenten in het Frans begrijpen - Studenten kunnen geschreven (algemene of economische) instructies, boodschappen of documenten in het Frans begrijpen - Studenten kunnen Franse documenten analyseren en synthetiseren - Studenten kunnen Franse documenten presenteren - Studenten kunnen hun mening formuleren in het Frans (mondeling) - Studenten kunnen een telefoongesprek voeren in het Frans - Studenten beheersen de spreekvaardigheid die nodig is om sociale kontakten aan te gaan en te onderhouden Extra: - Studenten kunnen de aangeboden leerhulpmiddelen zoals (electronische) woordenboeken, internet en taalcorrectiesoftware gebruiken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Nihil

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

ULBURGHS, J. 1999, Etapes 5/6, Vocabulaire fonctionnel, Wolters Plantyn, Deurne, 154p. CORNU, Ph., 1994, Erreurs courantes commises en français par (tous) les néerlandophones, Garant, Leuven, 127p. GROTHEN, H. , LAMOTE, J.,

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02242111
Code:
02242111
Vakcoördinator:
Philippe Cornu
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Frans