Theor. en prakt. aspecten van de normale zwangerschap (2006-2007)

Fysiologie van de normale zwangerschap Prenatale zorg met inbegrip van vaardigheidsonderwijs

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 De vroedvrouw kan evenwichtig voelen en denken; een evenwichtige persoonlijkheid en een kritisch, analytisch én integrerend denkvermogen vormen een onmiskenbare basis voor adequaat en methodisch verloskundig handelen.
 • C05 De vroedvrouw beschikt over de competentie cliënten op een professionele manier te coachen en te begeleiden. Dit impliceert dat zij hen kan stimuleren, motiveren en feedback kan geven en ontvangen. Zij doet dit met respect voor de persoon binnen het kader van de processen die deze persoon doormaakt.
 • C06 De vroedvrouw heeft expliciete aandacht voor het belang en de betekenis van natuurlijke fysiologische processen tijdens de zwangerschap, de bevalling en de postnatale periode. Het is haar opdracht deze op een adequate wijze te beschermen, te observeren, te analyseren en het verdere verloop ervan in te schatten.
 • C07 De vroedvrouw is in staat de behoeften en verwachtingen van de cliënt in onderlinge dialoog te detecteren en te analyseren. Hierbij aansluitend kan zij de nodige informatie geven zodat de cliënt tot een bewust geïnformeerde keuze komt omtrent de te volgen benaderingswijze. Deze keuze dient door de vroedvrouw respectvol te worden benaderd.
 • C16 De vroedvrouw kan overleggen en beschikt over het inschattingsvermogen om de cliënt door te verwijzen wanneer nodig.
 • C18 De vroedvrouw kan zowel aan intra-, extra- als transmurale zorgverlening participeren.
Toelichting:
Studenten kunnen op een professionele manier zwangeren en hun partner coachen en begeleiden. Studenten kunnen de fysiologische processen tijdens de zwangerschap observeren. Studenten kunnen de fysiologische processen tijdens de zwangerschap analyseren. Studenten kunnen aan zwangeren de nodige informatie en adviezen verstrekken m.b.t. het ontstaan, het verloop en de bescherming van de zwangerschap.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

- De normale baring (eerste semester) - Verpleegkunde 1 vroedkunde - Psychosociale vaardigheden 1 vroedkunde

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Van Miert Monique,2006, De normale zwangerschap, KHKempen, Turnhout, 100p. Van Geel Christine,syllabus Prenatale zorg. Heineman, M.J. (2002), Obstetrie en gynaecologie, Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.Hoofdstuk 1,2,3,5,6,10 College voor zorgverzekering, Diemen, Verloskundig vademecum 2003 1000 vragen over de negen maanden Spectrum Nijhuis, G. Prenatale zorg. Maarssen: Elsevier 1995 Smulders, B., Croon Mariël. (1999). Veilig zwanger.Utrecht: Kosmos

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
09285210
Code:
09285210
Vakcoördinator:
Monique Van Miert
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands