Fruitteelt - TLO (2006-2007)

Pomologie van fruit Fytottechniek fruit: opkweek, plantsystemen, snoei, teelthandelingen Gewasbescherming klein en steenfruit: virussen, insecten en mijten, bacteriën, schimmels, spuitschema's en geïntegreerde bestrijding Gewasbescherming pit: schimmelziekten en hun bestrijding bij appel en peer, insecten en mijten: levenswijze en bestrijding, bacterieziekten, virussen, spuitschema's en geïntegreerde bestrijding Fytotechniek pit- en steenfruit: vermeerdering van appel- en perenonderstammen, opkweek in de vruchtboomkwekerij, planten van fruitbomen, snoei bij de verschillende rassen Handelingen in de fruitkwekerij - Bemesting: bladvoeding, ureum, stalmest, basisbemesting, fertigatie - Entmethodes inoefenen - Planten van vruchtbomen, grasstroken inzaaien en onderhouden - Snoeien van appel- en perevariëteiten en van houtig kleinfruit - Gewasbescherming en onkruidbestrijding - Dunnen en toepassing van dunningsmiddelen - Afleggen, aanaarden, rooien en triëren van onderstammen - Pluk van pitfruit en kleinfruit - Bezoeken aan gespecialiseerde onderzoekinstellingen, proeftuinen, bedrijven, vakbeurzen, demonstraties - Practica over machines en automatisatie: spuittechniek, fertigatie en koeltechniek

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
 • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
 • AB3 - Commercieel verantwoord handelen - De student heeft inzicht in de commerciële geplogendheden binnen de sector en kan hiernaar handelen zowel administratief als marketingtechnisch.
 • AB5 - Kwaliteitszorgsystemen kunnen hanteren en/of realiseren - Binnen de werkeenheid kan men werken met bestaande kwaliteitszorgsystemen of meehelpen ze te implementeren.
Toelichting:
De studenten kunnen de pomologische kenmerken beschrijven van de verschillende kleinfruitrassen. De studenten kunnen van de parasieten in de kleinfruitteelt een beschrijving geven en hun bestrijding aangeven. De studenten kunnen de teelttechnische aspecten beschrijven (vermeerdering, opkweek, snoei, planten) van kleinfruit. De studenten kunnen de pomologische kenmerken beschrijven van de verschillende appel- en perenonderstammen en -variëteiten. De studenten kunnen de teelttechnische aspecten beschrijven en verwoorden, die bij de vermeerdering, de opkweek, het planten en de snoei uitgevoerd worden. De studenten kunnen de parasieten in de appel- en pereteelt beschrijven en hun bestrijding aangeven. De studenten werken mee op het tuinbouwbedrijf van de school. Ze krijgen mee verantwoordelijkheid bij de uitvoering en begeleiding van de teelttechnieken in de fruitteelt. De studenten moeten zodoende ook meer inzicht krijgen in de arbeidstechnische en financiële aspecten van de fruitteelten. De studenten werken een zelf gekozen teelt of aspect van een teelt verder uit. De studenten maken notities i.v.m. kwaliteit, kwantiteit en economische aspecten van de diverse teelten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • Andere:

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03292540
Code:
03292540
Vakcoördinator:
Fons Ver Berne
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands