Procestechniek - TLO (2006-2007)

Begrippen uit de stromingenleer Wet van Bernouilli + toepassingen berekenen van weerstandsverliezen in leidingen. Indeling van pompen. Bespreking van de verschillende pomptypes. Werking van de centrifugaalpomp. Schakelen van pompen. Pompbepaling in installaties. Berekenen van pompinstallaties Basisbegrippen van de regeltechniek. Elementaire koeltechniek. - Kringprocessen - Praktische koelkringen. - Berekenen van koelkringen. - Koelmiddelen. Oefeningen op koeltechniek.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten moeten een leidingsysteem kunnen berekenen naar verliezen toe. De studenten moeten een indeling kunnen maken van pompen en deze bespreken. De studenten moeten m.b.v. formules en tabellen oefeningen kunnen oplossen. De studenten moeten de formules uit de stromingenleer kennen en gebruiken. De studenten moeten een elementaire koelkring kunnen berekenen. De studenten moeten oefeningen kunnen oplossen m.b.v. formules en tabellen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • handboek
  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie
  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03291111
Code:
03291111
Vakcoördinator:
Rob Verbeeck
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands