Logistiek (2006-2007)

1: Een blik op de internationale handel 2: Internationale handelspolitiek 3: Handelspromotie 4: Vormen van verkoop 5: Incoterms 6: Documenten internationale handel 7: Douaneformaliteiten 8: Transportverzekering 9: Betalingstechnieken-en middelen 10:Risico's in internationale handel 11:Financiering van de internationale handel.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C03 De rol van adviseur.
  • C04 De rol van co√∂rdinator.
Toelichting:
Studenten hebben inzicht in de structuur en het institutioneel kader van de internationale handel. Zij worden vertrouwd met het instrumentarium dat wordt aangewend voor het voeren van een handelspolitiek. Zij zien het belang in van het Europees economisch integratieproces voor het bedrijfsleven. Studenten hebben interesse voor actuele ontwikkelingen, problemen en conflicten in de internationale economische betrekkingen. Zij zien in hoe het bedrijfsleven inspeelt op de veranderingen in hun internationale omgeving. Studenten begrijpen de basisprincipes, de problematiek en de toekomstige trends inzake transport, opslag en distributie. Studenten kunnen de verschillende transportmodi op een verantwoorde wijze evalueren. Studenten zijn in staat de rol van de tussenpersonen in de internationale handelkunnen toe te lichten. Zij hebben inzicht in de betalingstechnieken en -middelen in de internationale handel alsook in de financieringstechnieken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist; studenten dienen enkel wettelijk toegelaten zijn tot het eerste jaar.

A. Type

  • handboek
  • Andere: syllabus

B. Verplichte leermiddelen

Temmerman, W. & Walters, B., Buitenlandse Handel, 2006, 8ste editie Uitg. De Boeck, Antwerpen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

Monitoraat op aanvraag.
OA:
08272040
Code:
08272040
Vakcoördinator:
Marleen Pszeniczko
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands