Psychologie en sexuologie (2006-2007)

- Psychologische aspecten i.v.m. moeilijke situaties in de zwangerschap; de partus en het directe postpartum van 'de geboorte' van een moeder - Postpartumproblemen: depressie en psychose - Seksualiteitsbeleving tijdens de zwangerschap en in het postpartum - Psychosociale zorgverlening in het postpartum door de vroedvrouw - Psychosociale hulpverlening bij verdriet- en verliessituaties en het brengen van slecht nieuwsboodschap - De begeleiding bij perinatale sterfte - De invloed van het verlies van een baby op de partnerrelatie - De verwerking van een miskraam en ervaringen met de begeleiding

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
1.Studenten kunnen inzichtelijk de probleemsituaties in de postpartumperiode rondom 'de geboorte van een moeder' vanuit psychosociaal standpunt 1 Studenten kunnen de postpartum-probleemsituaties zoals depressie en psychose analyseren en de vereiste zorg formuleren vanuit een multidimensioneel perspectief 2.Studenten kunnen inzichtelijk de seksuele dimensie en moeilijkheden in de zwangerschap en het postpartum toelichten en de vereiste zorg formuleren vanuit een multimensioneel perspectief 3.Studenten beschikken over grondige kennis, inzichten en vaardigheden om te helpen bij verdriet en verlies en een slecht nieuwsboodschap te formuleren 4.Studenten beschikken over de nodige communicatieve vaardigheden om perinataal sterven en miskraam te begeleiden - De student is in staat de behoeften en verwachtingen van de cliënt in onderlinge dialoog te detecteren en te analyseren. Hierbij aansluitend kan zij de nodige informatie geven zodat de cliënt tot een bewust geïnformeerde keuze komt omtrent de te volgen benaderingswijze. Deze keuze dient door de vroedvrouw respectvol te worden benaderd. - De student heeft een fundamentele grondhouding van echtheid, empathie en onvoorwaardelijk respect - De student kan evenwichtig voelen en denken; een evenwichtige persoonlijkheid en een kritisch, analytisch én integrerend denkvermogen vormen een onmiskenbare basis voor adequaat en mehodisch verloskundig handelen. De studenten vroedkunde leren professionele zorg op maat te bieden De studenten vroedkunde leren enerzijds beschikken over het inschattingsvermogen van de behoeften en verwachtingen van de cliënt in onderlinge dialoog en anderzijds om de cliënt door te verwijzen wanneer nodig

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Geboorte van een Moeder. D. Stern Helpen bij verdriet en verlies. Een gids voor het gezin en de hulpverlener. M. Keirse, 2004 ; Lannoo, 278 pages

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
09289910
Code:
09289910
Vakcoördinator:
Cécile Pottie
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands