Sportief schoolevenement (2006-2007)

Van het uitwerken van een fictief schoolfeest i.f.v. een zelf gekozen thema, leeftijdsgroep en accommodatie komen tot het creatief en realiseerbaar uitwerken van een opgelegd thema voor een welbepaalde leeftijdsgroep.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Basiskennis verwerven m.b.t. de organisatie van een schoolevent. De bewegingsmogelijkheden van het lagere school kind kunnen inschatten + permanente vorming van zijn leefwereld. Inzicht verschaffen in de relaliseerbaarheid van een event m.b.t. accommodatie/ financiƫle mogelijkheden en eigenheid van de school. Het structureel kunnen realiseren van de organisatie van een schoolevent Samenwerking met schoolteam voor de realisatie van het event De eigen kwaliteiten en werkpunten kunnen benoemen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10253141
Code:
10253141
Vakcoördinator:
Annemie Wolfs
Semester:
1
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands