Informaticatoepassingen 2 (2006-2007)

Aan de hand van cases wordt het aangeleerde toegepast in de virtuele firma EuroPackage & Print, bij het organiseren van events. De cursus Outlook behandelt het beheren van een agenda, plannen van vergaderingen, toekennen van taken.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
Toelichting:
Studenten kunnen vlot en foutloos typen in het Nederlands en in vreemde talen. Studenten kunnen een elektronische agenda beheren. Studenten kunnen softwarepakketten geïntegreerd gebruiken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De competenties van het 1ste jaar bereikt hebben.

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Katrien Van Heuverswijn, 2006. Outlook. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout, 30p. Katrien Van Heuverswijn, 2007. Informaticatoepassingen 2, Cases. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout, 20p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • praktische proef

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
08270131
Code:
08270131
Vakcoördinator:
Katrien Van Heuverswijn
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands