Specifieke verpleegkunde deel 1 (2006-2007)

De studenten kennen de theoretische begrippen rond de verschillende onderwerpen.De studenten kunnen patiënten informeren en voorbereiden, uitvoering van zorgen beschrijven en goede nazorg bieden.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C14 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Demeurichy, R.(2006)Drukmetingen en kunstmatige ventilatie. Niet gepubliceerde cursus Demeurichy, R.(2006)Postoperatieve zorgen na cardiochirurgie. Niet gepubliceerde cursus

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • Andere: werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03294000
Code:
03294000
Vakcoördinator:
Rit Demeurichy
Semester:
1
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands