Sector en beleid van het sociaal cultureel werk (2006-2007)

Positionering van het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen. Studie van de voornaamste sectoren van het sociaal-cultureel werk en hun beleidsmatige context. Het profiel van de sociaal-cultureel werker.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C05 De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader.
  • C06 De MA kan in een team en een organisatie werken en kan zich functioneel bewegen in een netwerk van partners en organisaties.
Toelichting:
C5: De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader. C6: De MA kan zich functioneel bewegen in een netwerk van partners en organisaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

  • cursus
  • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Wilms Luc, 2006, Sector en beleid van het Sociaal-Cultureel Werk in Vlaanderen, Niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
04231220
Code:
04231220
Vakcoördinator:
Luc Wilms
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands