Oxygenatie (2006-2007)

Studenten kennen de theorie m.b.t. de verschillende onderwerpen en kunnen deze in de praktijk toepassen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Demeurichy, R. (2006) Oxygenatie. Niet gepubliceerde cursus. Van den Bosch, I. (2006) Luchtwegzorg. Niet gepubliceerde cursus. Gillis, M. ( 2006) Shock en beademing. Niet gepubliceerde cursus.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
07284070
Code:
07284070
Vakcoördinator:
Rit Demeurichy
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands