Tuinaanleg - TLO (2006-2007)

De belangrijkste aanlegtechnieken gebruikt in de tuinaanleg voor bestratingen, vijvers en aanhorigheden, houtconstructies, omheiningen, beregening Lezen van technische tekeningen Kostprijsberekening uitvoeringen Uitvoeringstechnieken voor bestratingen, constructies, verwerken van hout ed. Beregeningsinstallaties plaatsen Bespreking arbeidstechnische inzichten van uitvoeringen Werf- en bedrijfsbezoeken in verband met materialen en uitvoeringen Per groep worden een aantal punten behandeld: bouw, werking, afstelling, onderhoud, voor- en nadelen, vergelijking van de verschillende types, kostprijs en rendabiliteit Snoei:algemene snoeiregels, snoei van bomen en struiken: hoe , wanneer Praktische oefeningen in verband met de snoei van bomen en heesters Uitstap naar firmas die :gazonaanleg of -onderhoud doen, snoeigereedschap verhandelen, gazonmachines verhandelen De teelt- en gewasverzorgingstechnieken voor laanboomteelt en containerteelt worden aangeleerd.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
 • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
 • AB3 - Commercieel verantwoord handelen - De student heeft inzicht in de commerciële geplogendheden binnen de sector en kan hiernaar handelen zowel administratief als marketingtechnisch.
 • AB4 - Een werkeenheid managen - Binnen een werkeenheid is men in staat advies en begeleiding te geven aan medewerkers naar werkplanning, personeels- en investeringsaangelegenheden.
 • AB5 - Kwaliteitszorgsystemen kunnen hanteren en/of realiseren - Binnen de werkeenheid kan men werken met bestaande kwaliteitszorgsystemen of meehelpen ze te implementeren.
Toelichting:
Herkennen, benoemen en kunnen toepassen van de belangrijkste materialen gebruikt in de tuinaanleg Een aantal specifieke constructies gebruikt in de tuinaanleg kunnen uitleggen en uitvoeren. Voor- en nadelen van de belangrijkste aanlegtechnieken leren inzien Handvaardigheden in de tuinaanleg oefenen Werven leren organiseren, begeleiden en samenwerken De studenten moeten de bouw en werking van de machines kunnen uitleggen. De studenten moeten de voor-en nadelen van de machines kunnen bespreken. De leerlingen kennen de snoeitechnieken, de juiste snoeimomenten en de gebruikte materialen De leerlingen kennen de verschillende grassen met hun kenmerken, de aanleg, de verzorging en het onderhoud van gazons De leerlingen kennen de verschillende machines voor onderhoud van grasvelden De studenten kunnen de voornaamste handelingen wat betreft snoei en gazonaanleg uitvoeren De studenten hebben inzicht in de voornaamste machines die we bij deze werkzaamheden gebruiken. Ze leren werken met een aantal van deze machines.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03293640
Code:
03293640
Vakcoördinator:
Mia Van Dyck
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands