Bedrijfsgebouwen akkerbouw - TLO (2006-2007)

Aanmaken van mortels; Kwalitatieve erfverharding; uitzetten van een nieuw gebouw; opbouw van een muurtje met haakse hoek en muuropening, ijzervlechten en gewapend beton.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 05. Leiding geven
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen: - maatregelen voor het storten van kwaliteitsbeton opsommen; - een gebouw uitzetten, een haakse hoek uitmeten, een profiel stellen, waterpassen over grotere afstand, de lagen- en koppenmaat berekenen en afschrijven, vloerankers nauwkeurig aanbrengen. - stenen vermetselen aan de koord of met waterpas en rij volgens de regels van goed vakmanschap. - bewapening van een betonnen balk berekenen en aanmaken. - voldoende voorzorgen nemen en in veilige omstandigheden werken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03293224
Code:
03293224
Vakcoördinator:
Bert Weckx
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands