Internationale topics en cases (2006-2007)

Deze cursus behandelt een breed gamma van onderwerpen die de studenten op verschillende manieren in contact moeten brengen met de context van het internationaal handeldrijven. Zowel export als import worden benaderd, telkens vanuit verschillende invalshoeken. Er is aandacht voor zowel economische factoren als omgevingsfactoren zoals cultuur, persoonlijke aspecten, geografische elementen enz. De leerstof wordt geïllustreerd aan de hand van enkele typegebieden die economisch als 'actueel' kunnen beschouwd worden. Om dit kracht bij te zetten, wordt gewerkt met gastsprekers die hun economische en menselijke ervaringen uit eerste hand komen delen met de studenten. Ook op andere manieren worden de studenten geconfronteerd met werken met externen, via hun rechtstreekse contacten met praktijkmensen en buitenlandse medestudenten.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Als voorkennis volstaat een algemene basisopleiding in bedrijfsmanagement.

A. Type

 • handboek
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: eigen werk of presentaties gemaakt in het kader va

B. Verplichte leermiddelen

M. Gadourek. Grenzeloos ondernemen, Amsterdam, KIT.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De studenten houden in verband met hun permanente evaluatie op geregelde basis (normaal wekelijks) contact met de docenten.
OA:
02254503
Code:
02254503
Vakcoördinator:
Marieke Van Beylen
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands