Algemene chirurgie (2006-2007)

Anatomie en fysiologie, beschrijvende verpleegtechnische aspecten van de meest voorkomende abdominale - en kinderheelkundige, vasculaire, thoracale, urologische en gynaecologische ingrepen om alzo een beter inzicht te krijgen in het geheel en efficiënt te kunnen handelen als omloopverpleegkundige en instrumenterende verpleegkundige in een operatiekwartier.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C03 Een verpleegkundig professionele relatie aangaan gebruik makend van communicatieve vaardigheden.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
 • C19 Intraprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Vaneerdeweg, W. (2006). Abdominale- en Kinderheelkunde. Onuitgegeven cursus. Van Schil, P. (2006). Vasculaire en Thoraxchirurgie. Onuitgegeven cursus. Tjalma, W. (2006). Gynaecologie en verpleegkunde.Onuitgegeven cursus.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
07284082
Code:
07284082
Vakcoördinator:
Nancy Eyer
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands