Psychosociale wetenschappen (2006-2007)

In het vak psychosociale wetenschappen worden verschillende theoretische kaders aangereikt uit humane wetenschappen die ons kunnen helpen om gedrag van mensen te begrijpen en te beiïnvloeden.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
  • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
  • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

B. Omschrijving

OA:
07284301
Code:
07284301
Vakcoördinator:
Jo Peeters
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands