Bedrijfsgebouwen - TLO (2006-2007)

Aanmaken van mortels; Kwalitatieve erfverharding; uitzetten van een nieuw gebouw; opbouw van een muurtje met haakse hoek en muuropening, ijzervlechten en gewapend beton.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
Toelichting:
De studenten kunnen: - maatregelen voor het storten van kwaliteitsbeton opsommen; - een gebouw uitzetten, een haakse hoek uitmeten, een profiel stellen, waterpassen over grotere afstand, de lagen- en koppenmaat berekenen en afschrijven, vloerankers nauwkeurig aanbrengen. - stenen vermetselen aan de koord of met waterpas en rij volgens de regels van goed vakmanschap. - bewapening van een betonnen balk berekenen en aanmaken. - voldoende voorzorgen nemen en in veilige omstandigheden werken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03293271
Code:
03293271
Vakcoördinator:
Bert Weckx
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands