Stage (2006-2007)

In functie van de aard en het type stagebedrijf worden volgende aspecten binnen de bedrijfsvoering via opdrachten behandeld: arbeidsorganisatie, productietechniek, teelttechniek, constructies, afzet van de producten, mechanisatie Via een grondige bedrijfstechnische en bedrijfseconomische evaluatie en analyse worden probleempunten in de bedrijfsvoering opgespoord. Haalbare alternatieven voor de zwakkere punten worden uitgewerkt en voorgesteld.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studentenstagiairs ervaren vanuit een stage op een extern productiebedrijf, binnen de gekozen afstudeerrichting, de praktijk. Volgende basisdoelstellingen zullen hier moeten bereikt worden: - voorkomende basishandelingen oefenen - inzichten verwerven in de teelttechnische, arbeidskundige, technische aspecten van een bedrijf - opgedane ervaringen evalueren vanuit bedrijfseconomisch en sociaal oogpunt - alle bedrijfskundige aspecten van het stagebedrijf analyseren - haalbare alternatieven formuleren voor de zwakkere punten in het bedrijfsbeheer Tijdens de stageperiode worden de studenten bij de analyse van de bedrijfsvoering begeleid. Hiermee tracht men volgende doelstellingen te bereiken: - integratie van theorie met praktijk - controle over de stageopdrachten, over het stageverloop, de houding en de werkijver van de student - in vraag stellen van en bediscussiƫren van bedrijfsvoeringen - sociale en maatschappelijke problemen onderkennen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • stage

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03292270
Code:
03292270
Vakcoördinator:
Herman Marien
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands