Toegepaste elektriciteit lab (2006-2007)

- Studie en gebruik van analoge en digitale oscilloscopen bij metingen rechtstreeks op het net - Bruggelijkrichting met diodes, diodecommutatie - 1-f-halvegolfgelijkrichting met thyristor voor passieve en actieve last - 1-f-thyristorbrug toegepast op: inductieve lasten en gelijkstroommotor - Frequentieomvormers voor ASM : verschillende types - Energiebesparing m.b.v. frequentieregelaars - Soft-starter : werking vermogengedeelte, parameters instellen - Volle golfsturing versus fase-aansnijding : wisselsteller, triac - 3-fasige ASM : cos φ , rendement, vermogenmetiting, DC-remming - 1-fasige asynchrone motor : werking en schakelschema's - Aardingsmeting - Synchrone machines : V-curven

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C03 Elektromechanische beproeven.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C09 Zelfstandig elektromechanische systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektromechanische systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektromechanische systemen operationeel houden.
Toelichting:
- De bachelor in de elektromechanica optie elektromechanica/onderhoud/klimatisatie/proces kan a.d.h.van een schema een schakeling rond asynchrone machines opbouwen, deze laten werken en onder controle houden. - De bachelor in de elektromechanica optie elektromechanica/onderhoud/klimatisatie/proces kan a.d.h.van een schema een schakeling rond asynchrone machines - in combinatie met vermogen/elektronische componenten - opbouwen, deze laten werken en onder controle houden. - De bachelor in de elektromechanica optie elektromechanica/onderhoud/klimatisatie/proces kan metingen uitvoeren en verwerken en gepaste conclusies trekken. - De bachelor in de elektromechanica optie elektromechanica/onderhoud/klimatisatie/proces kan schakelfouten opsporen en verbeteren. - De bachelor in de elektromechanica optie elektromechanica/onderhoud/klimatisatie/proces kan in groepsverband werken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

- De student heeft volgende cursussen doorgenomen :

 • Elektriciteit, Bachelor :1ste jaar elektromechanica/elektrotechnieken
 • Labo elektriciteit, Bachelor :1ste jaar elektromechanica/elektrotechnieken
 • Elektriciteit, Bachelor : 2de jaar elektromechanica/elektrotechnieken
 • Labo elektriciteit, Bachelor :2de jaar elektromechanica/elektrotechnieken
- De student kan vlot werken met elektrische en elektronische meetinstrumenten en bezit basisvaardigheden om elektrische circuits op te bouwen. - De student heeft een grondige voorkennis van driefasige netwerken.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

- L. Dillen - G. Peremans - W.Vandermeulen, 2006, Laboratorium Elektriciteit 3 EM, Niet gepubliseerde cursus, Geel, 90p. - Eigen nota's en werkschrift - G. Peremans, 2006, Elektriciteit 3 EM, Niet gepulbiseerde cursus, Geel, 60p. - W.Vandermeulen, 2006, Vermogenelektronica 3 EM, Niet gepubliseerde cursus, Geel, 50p. - Handleiding meetapparatuur labo - Handleiding van diverse meetapparatuur - Datagegevens fabrikanten via website's - Databanken 'labo elektriciteit' - Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
05210434
Code:
05210434
Vakcoördinator:
Leo Dillen
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands