Gebouwenbeheer lab (2006-2007)

- opstarten energieboekhouding - aan de hand van energiemetingen REG voorstellen doen - praktische proeven op brandertechnieken - toepassen van REG maatregelen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

www.hvac-leren.eu module 7

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef
 • projectwerk

B. Omschrijving

OA:
05210585
Code:
05210585
Vakcoördinator:
Frank Peeters
Semester:
2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands