Muzikale vorming (2006-2007)

In het eerste jaar wordt gewerkt aan je eigen muzikale basiskennis en vaardigheden. Dit omhelst :
- Ontwikkeling van je eigen stem (= stemvorming) en aanleren van een nog zeer beperkt liedrepertoire voor de basisschool - Ontwikkeling van instrumentaal spel als hulp bij je onderwijstaak - Inzicht verwerven in de technische aspecten van muziek in functie van liedanalyse.(= muziektheorie) - Ritmische oefeningen in de maatsoorten 2/4, 3/4, 4/4 en 6/8.
In de lessen didactiek komen volgende onderwerpen aan bod :
- Opbouw van een les lied zingen - Aanleren van anderstalige liederen - Opbouw van lessen ritmische vorming - Het eenvoudig aanwenden van eigen slagwerk en ritmische Orff instrumenten.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C10 Cultuurparticipant.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

A. Type

 • cursus
 • Andere: Leerplan muzische vorming (muzikale opvoeding)
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus van de docent Leerplan muzikale opvoeding voor de lagere school

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
11260151
Code:
11260151
Vakcoördinator:
Kris Appeltans
Semester:
1+2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands